ÇEVREYİ DÜŞÜNÜN –
SİGARA İÇERKEN DE.

İster sigara atıkları ister ciklet isterse fastfood paketi olsun, çöplerin rastgele çevreye atılmasına İngilizcede “littering” adı veriliyor ve bu küresel bir sorun oluşturuyor. Çevremizdeki çöp bütün toplumu etkileyen bir konu. Ancak maalesef sigara içenlerin hepsi, yolda yürürken sigara atıklarını özenli ve uygun bir şekilde çöp kutularına atmıyor. Çöplerin bu şekilde dikkatsizce çevreye atılmasının arkasında, çoğu zaman düşüncesizlik ve bu davranışın yol açtığı sonuçlar hakkında bilinç eksikliği, kimi zaman da kullanılabilecek bir çöp kutusunun bulunmaması gibi nedenler yatıyor. Örneğin bunun çevreye zarar verdiğini veya kabahatler kanunun ihlali anlamına geldiğini düşünmüyoruz. Atılan bir sigara izmariti önemsiz gibi görülebilir, ama sigara atıklarını, dünyada en çok yere atılan maddeler arasında bulunuyor ve giderek büyük bir sorun haline geldi.

„Littering“ nedir?

NEDEN?

Klasik sigara filtresi, insan eliyle üretilen ve organik temelli bir madde olan selüloz asetattan oluşur. Selüloz asetat, selülozun asetat grupları tarafından değiştirilmesiyle elde edilir. Bu yüzden sigara atıkları da plastik çöp maddelerinden sayılır ve dolayısıyla yeryüzünün plastik çöplerle kirletilmesinde göz ardı edilemeyecek bir rol oynuyor. Avrupa’nın plajlarındaki atıkların yüzde 60’ını, plastik çöp oluşturuyor: içecek ve yiyecek ambalajları, plastik poşet, kapak, kulak temizleme çubuğu. Sigara atıkları her ne kadar ağırlığı itibarıyla büyük bir kısmını oluşturmuyor ve sayısal olarak plajlarda toplanan çöp miktarının sadece yüzde 6’sına denk düşüyor. Ancak plajlardaki plastik çöpün yüzde 20’lik bölümü izmaritten oluşuyor.

Daha fazla bilgi için

Die 10 meistgefundenen Abfallarten
Statistik Einwegplastikartikel

ARKA PLAN

KİRLİLİK BİZE
PAHALIYA MAL OLUR –
BUNUN YÜKÜNÜ SADECE
ÇEVRE ÇEKMEZ

Tek kullanımlık plastik maddelerle çevrenin kirletilmesine son vermek için, 2018’de Plastik Atıkların Azaltılmasına Dair Avrupa Stratejisi geliştirildi.

Sigara atıkları da yeryüzünün plastik atıklarla kirletilmesinde bir rol oynuyor ve toplamda değerlendirildiğinde büyük bir sorun haline gelebilir.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans yaptığı bir açıklamada, “plastik üretim ve kullanma tarzımızı değiştirmezsek, 2050 yılında okyanuslarımızda balıktan daha fazla plastik yüzer hale gelecek” diyordu.

Sigara filtresinin de dahil olduğu tek kullanımlık plastik ürünleri üretenlerin önümüzdeki dönemde, kamusal alana atılan çöpler konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeleri için düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Daha fazla bilgi için

SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRENİN KORUNMASI HEPİMİZİ İLGİLENDİRİR

“Littering”, yani çöpün rastgele çevreye atılması veya çevrenin çöplüğe dönüştürülmesi, çoğu zaman düşüncesiz davranmaktan veya alışkanlıktan kaynaklanır - ve bilindiği gibi alışkanlık, değiştirilmesi en zor şeydir. Sadece bu nedenden dolayı bile sorunun hızlı ve tek tek önlemlerle çözümü mümkün olmayacaktır. Ancak birden fazla aracı bir araya getirirsek, orta ve uzun vadede çevreyi daha iyi koruyabilir, çöp sorununu ancak birlikte sürdürülebilir bir çözüme kavuşturabiliriz: Üreticiler, tüketiciler, siyaset ve yerel yönetimler bu konuda hep birlikte sorumluluk üstlenmek zorundadır.

Kentler ve belediyeler, daha çok çöp toplamak için daha iyi araçlar yaratabilir ve kabahatler kanununa yönelik bir ihlal olarak, “Littering”i daha sert bir şekilde cezalandırabilir. Ticari faaliyet sürdürenler de çöplerin imhası konusunda daha uygun imkanlar sunabilir ve kendilerine ait dış mekanları temiz tutabilir.

Siyaset ise yeniliklerin geliştirilmesi için teşvikler sunabilir, bunun için örneğin ürünlerin çevresel özelliklerinin iyileştirilmesi için normlar ve standartlar ve belirleyebilir.

Sigara üreticileri, uzun süredir yan işkollarındaki işletmelerle birlikte, filtre üretiminde alternatif materyaller üzerinde ortak çalışmalar sürdürüyor.

Ancak “Littering”in merkezinde tüketici yer alır. Bu nedenle biz BVTE olarak tüketicilerin daha duyarlı kılınmaları ve davranışlarını değiştirmeleri için uğraş veriyoruz.