VERİLERİN KORUNMASI

1. GİRİŞ

Merkezi Georgenstraße 25, 10117 Berlin adresinde bulunan Tütün Sanayii ve Yeni Tip Ürünler Federal Birliği (Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse e.V. – BVTE), kişisel verilerin korunmasını ciddiye alır ve kullanıcıların bu internet sayfasını kullanırken kendilerini güvende hissetmelerini ister. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (DSGVO) tarif edilen sorumlu vasfıyla, kullanıcıların kişisel verilerini, verilerin korunmasıyla ilgili hukuk hükümleriyle uyum halinde işler. Aşağıdaki veri koruma açıklamaları, sadece www.bvte.de başlıklı internet sitesi için geçerlidir. Bu açıklamalar, sayfada yer alan ve başkalarına ait web sitelerine yönlendiren bağlantılar açısından geçerli değildir. Adı geçen sayfaların içeriği ile bu sayfaların sahiplerinin veri koruma konusundaki uygulamaları açısından BVTE sorumlu değildir.

2. HANGİ VERİLER NE AMAÇLA İŞLENİR?

Kişisel veriler (örneğin kullanıcının E-Posta adresi, adı ve soyadı, IP adresi) ancak kullanıcının gönüllü olarak ve kendiliğinden onay verdiği durumda, bu verilerin web sitesindeki bazı hizmetlerin kullanılması için gerekli olması kaydıyla işlenebilir. Kullanıcı iletişim formunu göndermek suretiyle, bu sayfa üzerinden paylaştığı kişisel verileri aracılığıyla bizimle kendisi arasında direkt yazışmalarda kullanılmasına onay vermiş olur.

3. KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ

BVTE, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini sağlamak için, kendi çalışanlarının bilgileri paylaşmama yükümlülüğüne uymalarını ve güvenlik önlemlerini teknolojideki en son yeniliklerin düzeyine çıkarmak suretiyle sağlar.

4. KULLANICI VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Tarafımızdan görevlendirilmiş üçüncü kişiler de (görevlendirilmiş veri işleyenler) kullanıcıların kişisel verilerini elde edebilirler. Kullanıcıların verileri, sadece bizim tarafımızdan görevlendirilmiş yardımcılara ve çevrimiçi yayınlarımızı bizim adımıza gerçekleştiren hizmet sunuculara (bilişim teknolojisi alanında hizmet sunan ve web sitemizin yönetimi ile yayımlanmasını üstlenmiş şirketler), bu verilerin yukarıda 2. madde altında belirtilen iletişim amaçları çerçevesinde gerekli olduğu ölçüde iletilir. Bu veri işletimlerinin sınırları, adı geçen hizmetlerin sunulması için gerekli olduğu ölçülerin sınırları içerisinde kalır. Kullanıcıların verilerinin üçüncü kişiler tarafından işlenmesi, sadece bizim görevlendirmemiz durumunda ve talimatlarımız doğrultusunda gerçekleşir (görevlendirilmiş veri işlemi). Verilerin AB dışındaki kurumlara iletilmesi, ilkesel olarak söz konusu değildir. Kullanıcıların kişisel verilerini, yasal olarak zorunlu olduğumuz ve önceden kullanıcının onayını aldığımız durumlar dışında üçüncü kişilere iletmediğimizi taahhüt ederiz.

5. TARYICI/İNTERNET TEKNOLOJİSİ TARAFINDAN İLETİLEN VERİLER

Web sayfamıza yapılan ziyaretlerin protokolü tutulur. Burada kullanıcının bilgisayarı tarafından kullanılan IP adresi, tarih ve saat, tarayıcı türü ve işletim sistemi hakkındaki bilgilerle kullanıcı tarafından incelenmiş olan sayfalar kaydedilir. Kişisel bağlantılar kurmamız mümkün değildir. Bu verilerin değerlendirilmesi sadece anonimleştirilmiş şekilde ve istatistiksel amaçlar doğrultusunda gerçekleşir. Aynı şekilde kişisel kullanıcı profilleri ve benzeri de oluşturulmaz veya işlenmez (profil oluşturmak da dahil olmak üzere otomatik karar verme söz konusu değildir).

6. ÇEREZLER

Çerezler, kullanıcının bilgisayarına yerleştirilen küçük metin belgeleridir. Bunun amacı, örneğin web sitelerinin ziyaret edildiği esnada bağlantının yönetilmesidir. Çerezlerin, kullanıcının sistemine girip orada zarar vermesi mümkün değildir. BVTE, bu web sitesinde kullanıcılara kişiselleştirilmiş fonksiyonları güvenli bir şekilde sunabilmek için çerezler kullanır.
Tarayıcınızı, çerezler yerleştirilirken haberdar edilmenizi sağlayacak, belli durumlarda veya genel olarak çerezlere onay vermenizi engelleyecek ayrıca tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin etkisizleştirilmesi sırasında söz konusu web sayfası için işlevsellik sınırlanabilir.

7. GOOGLE ANALYTICS’İN KULLANILMASI

Web sitemizin kullanılmasına dair istatistik analizler yapmak amacıyla Google Analytics ve buna bağlı olarak, örneğin kullanıcının sörf alışkanlıklarını analiz etmemize olanak sunan çerezler kullanıyoruz. Böylece web sitemizin ve içeriklerin niteliğini iyileştirebiliriz. Bu şekilde, web sitemizin nasıl kullanıldığını öğrenerek, sunduğumuz hizmetleri optimize edebiliriz.
Çerezler tarafından oluşturulan web sitemizin kullanımına ilişkin bilgiler, genellikle Google’in ABD’deki bir sunucuya gönderilerek orada kaydedilir. Ancak web sitemizde IP adresinin anonimleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesi’ne üye diğer ülkelerde kısaltılır. Sadece istisna durumlarında IP adresi tam olarak Google’in ABD’deki sunucusuna iletilir. Web sitemizi nasıl kullandığınızı değerlendirmek, web sitemizdeki aktiviteler hakkında raporları özetlemek ve web sitesini işletenler nezdinde web sitemizin veya internetin kullanımıyla ilgili hizmetler sunmak için, Google bu bilgileri değerlendirmek üzere tarafımızdan görevlendirilir. Google Analytics çerçevesinde, tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google tarafından diğer verilerle bir araya getirilmez.
Web sitemizde Google Analytics’i „_anonymizeIp()“ uzantısıyla birlikte kullanıyoruz. Bu şekilde IP adresleri kısaltılır ve dolayısıyla kişisel bağlantı kurulması engellenebilir.
Çerezlerin kaydedilmesini, tarayıcınızın yazılımında ayarlarında yapacağınız değişikliklerle engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda web sitemizin bütün fonksiyonlarından tüm kapsamıyla yararlanmanın mümkün olmadığına işaret ederiz.
Çerez tarafından oluşturulan ve (IP adresi de dahil olmak üzere) web sitemizi kullanmanızla bağlantılı verilerin Google’e iletilmesini ve Google tarafından işlenmesini, şu bağlantıdan ulaşabileceğiniz tarayıcı eklentilerini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google Analytics’e ait veya onunla bağlantılı kullanım koşulları ile verilerin korunması hakkındaki ayrıntılı bilgileri şu adreslerde bulabilirsiniz: http://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://www.google.de/intl/de/policies/

8. VERİLERİN KAYDEDİLMESİNİN HUKUSAL ZEMİNİ VE SÜRESİ

Kişisel verilerinizi, haklı çıkarlarımızı korumak üzere DSGVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca işleme tabi tutuyoruz. Haklı çıkarlarımız, kullanıcı dostu ve ihtiyaçlara cevap veren bir web sitesinin teknik açıdan güvenli bir şekilde işletilmesinde ve web sitemiz üzerinden ulaştırılan iletişim başvurularının layıkıyla yanıtlanmasında yatar.
Web sitemizin sadece bilgilenmek amacıyla kullanılması esnasında, kişisel verilerinizi sunucularımızda sadece web sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece kaydederiz. Web sitemizi terk etmenizin ardından kişisel verileriniz derhal silinir. Sunucuya giriş yapmak için verilen datalar ise, bir ay süreyle kayıt altında tutulur.
Tarafımızdan kurulmuş olan çerezler de genellikle web sitemizi terk etmenizin ardından silinir.
İletişim başvurularında, kişisel verilerinizi başvurunuzu yanıtlamak için azami olarak muhtemel yasal haklarınız zaman aşımına uğrayıncaya kadar kayıtlı tutulur. Düzenli zaman aşımı süresi Alman Medeni Kanunu uyarınca üç yıldır. Yasal olarak muhafaza etme zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda, kişisel verilerinizi zaman aşımının yürürlüğe girmesiyle birlikte sileriz.

9. KULLANICI HAKLARI

BVTE ilgili kişilere DSGVO’nun 15. ila 22. maddelerinden kaynaklanan haklarını kullanmaları konusunda kolaylık sağlar. İlgili kişilerin hakları arasında, haklarında kaydedilen kişisel veriler konusunda bilgi edinme hakkı, yanı sıra yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve silinmesini talep etme hakkı, unutulma hakkı vardır. İlgili kişiler, özel durumları nedeniyle, kendilerini ilgilendiren ve DSGVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendinden kaynaklanan verilerin işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Verilerin işlenmesi için bir kez verilmiş olan onay, her zaman iptal edilebilir. Onayın iptali için bir elektronik posta yeterlidir. Onayın iptali nedeniyle, onayın iptali için başvurunun yapıldığı tarihe kadar onaya bağlı olarak toplanmış olan verilerin hukuksallığı saklıdır. Bunun dışında kişisel veriler hukukuna yönelik bir ihlal nedeniyle mağdur olan kişinin ilgili verilerin korunmasını denetleyen kuruma şikâyette bulunması mümkündür. Ancak önce BVTE’ye () başvurmanızı tavsiye ederiz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DÜZENLEMELERİNİN GÜNCELLENMESİ

Hukuksal değişiklikler olduğunda veya BVTE’nin www.bvte.de adresindeki internet sitesinde internet işlemleri değiştiğinde veya internet ve verilerin işlenmesi konusundaki güvenlik teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, gerektiğinde verilerin korunmasına dair düzenlemelerin de güncellenmesi gerekebilir. Bu neden, verilerin korunmasına dair beyannamemizi ihtiyaca göre değiştirme veya tamamlama hakkımızı saklı tutuyoruz. Değişiklikleri bu ortamda yayımlayacağız. Son güncelleme tarihi 02.06.2020’dir.

11. DİĞER SORULAR

Her ilgili kişi, daha kapsamlı soruları varsa her zaman bize başvurabilir. Lütfen bunun için adresine bir e-posta gönderin.

DSGVO’nun 24. maddesi uyarıca sorumlu:

Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse e.V. (BVTE)
Georgenstraße 25
10117 Berlin
Telefon: +49 30 886636-0
datenschutz@bvte.de